Close

KO KAŽE DA SANJAMO SAMO NA JEDNOM JEZIKU?

KO KAŽE DA SANJAMO SAMO NA JEDNOM JEZIKU? – naziv je debate o višejezičnosti u književnosti u kojoj danas od 16 sati na štandu 4 ZEMLJE 1 JEZIK u hali 2 Beogradskog sajma učestvuju: Arno Kameniš i Džonatan Hjuston. Vodi: Paul Gruber.

Da je moguće odomaćiti se ili čak i briljirati u oblasti drugog jezika, dokazali su kroz istoriju književnosti mnogi pisci. Od poslovične dvojezičnosti Poljaka Jozefa Konrada, autora takvih dela engleske književnosti kao što su Kapetan Džim ili Srce tame, preko savremenijih primera autora koji su ostavili svoj rođeni jezik za sobom i postali bravurozni pisci na jezicima koje su tek naknadno savladali (Aleksandar Hemon, Saša Stanišić, Velibor Čolić, tri pisca poreklom iz BiH, na primer, podjednako uspešno stvaraju na engleskom, nemačkom odnosno francuskom jeziku) do još unekoliko kompleksnijih formi višejezičnosti poput stvaranja na hibridnim dijalektima, pidžinu i žargonu, sve to ukazuje na činjenicu da je višejezičnost jedna od važnijih oznaka doba u kom živimo i da navodna organska veza između pisca i jezika nije toliko „prirodna“ koliko se možda nekome nekad činilo. Ima li boljih gostiju za ovakvu debatu od švajcarskog pisca Arna Kameniša (koji piše na retoromanskom i švajcarskom dijalektu nemačkog jezika uporedo, kao i na standardnom nemačkom, slobodno kombinujući različite registre književnog izraza u jedinstvenu celinu) i Džonatana Hjustona, Amerikanca koji se preselio u Lihtenštajn i počeo da piše na nemačkom jeziku etablirajući se kao jedan od najuspešnijih lihtenštajnskih pisaca danas? I ima li boljeg moderatora za ovu temu od Paula Grubera iz Austrije, lektora za nemački jezik Univerziteta u Novom Sadu? Budite s nama i saznajte da li zaista sanjamo samo na jednom jeziku. 
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn